Chờ Xuân   

Nhạc và lời: Hoàng Việt Khanh

Chờ Xuân
Mẹ quét lá vườn
Mẹ đốt lá vàng cho khói tỏa
Chờ Xuân
Chờ dưới hiên nhà
Mẹ bâng khuâng nhìn chân trời xa
Ơi người con
Người con yêu dấu
Đã mấy mùa Xuân chưa về thăm
Cho mẹ tôi
Lòng ngóng trông
Cho nụ hoa bây giờ
Vẫn hé chờ

Khói
Khói tỏa muôn hướng
Khói thương ai
Khói nhớ ai
Mà bay đi đâu?

Hoa
Cứ nở hoa nhé
Cứ ngát hương
Dù anh chưa về

Khói
Khói tỏa muôn hướng
Khói bay lên
Khói bay đi
Cho mùa Đông qua mau

Hoa
Cứ nở hoa nhé
Cho mẹ tôi
Đón chờ