Tìm Tôi  

Nhạc và lời: Hoàng Việt Khanh

1.
Tôi tìm tôi khi tình mới trao
Tôi tìm tôi với nắng tự tình
Tôi tìm tôi khi tình mới xa
Tôi tìm tôi trong mưa

Tôi tìm tôi khi ngồi với em
Tôi tìm tôi với những nụ cười
Tôi tìm tôi qua lời dối gian
Tôi tìm tôi hoài

(Vào Điệp khúc)

2.
Tôi tìm tôi khi còn ấm hơi
Tôi tìm tôi với xác thịt này
Tôi tìm tôi khi ngày mới lên
Tôi tìm tôi trong đêm

Tôi tìm tôi cây đòi gió lên
Tôi tìm tôi hết những dại khờ
Tôi tìm tôi môi nhạt phấn phai
Tôi tìm tôi hoài

ĐK:
Tìm tôi, tôi tìm
Trong hơi thở tình người
Tìm tôi, tôi tìm
Trong thinh lặng hư vô
Tìm tôi, tôi tìm
Trên lối nhỏ vào đời
Tìm tôi, tôi tìm
Trong bao la tôi tìm