Yêu Em   

Nhạc và lời: Hoàng Việt Khanh

Yêu em, yêu từ giấc mơ xưa ngọt ngào
Yêu em, yêu từ những cơn mê ngày qua
Và yêu em, cho áo xưa thôi có hoen màu
Yêu em từ đây, yêu em ngàn sau

Yêu em, yêu từ những môi hôn thật thà
Yêu em, yêu từ tiếng ca dao mẹ ru
Và yêu em, yêu phố ta qua đã bao lần
Yêu em từ đây, yêu em ngàn sau

Yêu em, đời sẽ thôi lẻ loi
Yêu em, đời sẽ vui câu ca
Yêu em, cho ngọt niềm đau
Yêu em, cho mặn tình sâu
Yêu hoài, người ơi, ta yêu mãi

Yêu em, yêu từng bước em đi vào đời
Yêu em, yêu từng ước mơ cho đời nhau
Và yêu em, cho mắt em thơ sẽ reo cười
Yêu em từ đây, yêu em ngàn sau

Yêu em từ đây
Yêu em, ngàn sau