Karaoke

 

Chờ Xuân

Giọng Nữ


 

Mưa Xa

Giọng Nữ


Dòng Sông Tìm Lại

Giọng Nữ


 

Nụ Hôn Gửi Gió

Giọng Nam

Góc này của Em

Giọng Nữ


 

Please revisit for more songs. Thank you!

Hoàng Việt Khanh