CD/Song Books

CD Tình Khúc Hoàng Việt Khanh

Xin thành thật cáo lỗi vì album này đã tuyệt bản. Nhưng quí vị có thể tìm nghe trên Spotify, hoặc download MP3 tại : Itunes,  Amazon , hoặc  CDBaby

   1. Chờ Xuân                           Trịnh Vĩnh Trinh [lời bài hát]
   2. Tìm Tôi                               Quang Minh-Ngọc Anh  [lời bài hát]
   3. Góc Này Của Em               Cẩm Vân  [lời bài hát]
   4. Bóng Dáng                         Quang Lý  [lời bài hát]
   5. Dòng Sông và Tình Tôi       Ngọc Anh [lời bài hát]
   6. Nhớ Về Đà Lạt                  Mỹ Dung   [lời bài hát]
   7. Dòng Sông Tìm Lại             Trịnh Vĩnh Trinh  [lời bài hát]
   8. Ngày Xưa Yêu Dấu            Quang Lý  [lời bài hát]
   9. Mưa Xa                              Ngọc Anh [lời bài hát]
   10. Yêu Em                              Quang Minh [lời bài hát]

 

  • Phối khí:                      Hoàng Công Luận
  • Violin:                           Hoàng Anh Tú, Hoàng Công Luận
  • Acoustic guitar:      Thanh Huy
  • Piano:                           Hoàng Công Luận
  • Cello:                            Tấn Anh, Công Cẩn