CD/Song Books

CD Tình Khúc Hoàng Việt Khanh

Nghe trích đoạn CD hoặc download MP3 tại:

 CDBaby.com

   1. Chờ Xuân                           Trịnh Vĩnh Trinh [lời bài hát]
   2. Tìm Tôi                               Quang Minh-Ngọc Anh  [lời bài hát]
   3. Góc Này Của Em               Cẩm Vân  [lời bài hát]
   4. Bóng Dáng                         Quang Lý  [lời bài hát]
   5. Dòng Sông và Tình Tôi       Ngọc Anh [lời bài hát]
   6. Nhớ Về Đà Lạt                  Mỹ Dung   [lời bài hát]
   7. Dòng Sông Tìm Lại             Trịnh Vĩnh Trinh  [lời bài hát]
   8. Ngày Xưa Yêu Dấu            Quang Lý  [lời bài hát]
   9. Mưa Xa                              Ngọc Anh [lời bài hát]
   10. Yêu Em                              Quang Minh [lời bài hát]

 

  • Phối khí:                    Luận Hoàng
  • Violin:                       Hoàng Anh Tú, Luận Hoàng
  • Acoustic guitar:      Thanh Huy
  • Piano:                       Luận Hoàng
  • Cello:                        Tấn Anh, Công Cẩn

Đặt mua hoặc download qua Internet (bấm vào link):

Hoặc tại các địa điểm sau:

 • Nam California: Trung tâm Bích Thu Vân, Trung tâm Ca Dao, Nhà sách Tú Quỳnh
 • Houston, Texas: Nhà sách Thiên Nga (713) 520-8013, Trung tâm Phương My (281) 530-9155
 • Melbourne: Nhà sách Lê Tuấn