Album

CD Tình Khúc Hoàng Việt Khanh

Xin thành thật cáo lỗi vì album này đã tuyệt bản.
Nhưng quí vị có thể tìm nghe trên Spotify
, hoặc download MP3 tại : Itunes,  Amazon , hoặc  CDBaby

   1. Chờ Xuân                            Trịnh Vĩnh Trinh [lời bài hát]
   2. Tìm Tôi                               Quang Minh-Ngọc Anh  [lời bài hát]
   3. Góc Này Của Em               Cẩm Vân  [lời bài hát]
   4. Bóng Dáng                          Quang Lý  [lời bài hát]
   5. Dòng Sông và Tình Tôi     Ngọc Anh [lời bài hát]
   6. Nhớ Về Đà Lạt                   Mỹ Dung   [lời bài hát]
   7. Dòng Sông Tìm Lại          Trịnh Vĩnh Trinh  [lời bài hát]
   8. Ngày Xưa Yêu Dấu          Quang Lý  [lời bài hát]
   9. Mưa Xa                                   Ngọc Anh [lời bài hát]
   10. Yêu Em                                    Quang Minh [lời bài hát]

 

  • Phối khí:                       Hoàng Công Luận
  • Violin:                           Hoàng Anh Tú, Hoàng Công Luận
  • Acoustic guitar:          Thanh Huy
  • Piano:                           Hoàng Công Luận
  • Cello:                            Tấn Anh, Công Cẩn

Hoàng Việt Khanh